Dotacje unijne

Dotacje unijne

projekt

 

Miło nam poinformować, że Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Florencja II” Sp. z o. o. prowadzący zakład pielęgnacyjno – opiekuńczy w Świeciu realizuje W ramach II naboru we współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia projekt grantowy ze środków Programu Wiedza Edukacja Rozwój pn.

„Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas Covid -19”.

 

Okres realizacji Projektu: 01.05.2020 r. - 31 .08.2021 r.

 

Wartość projektu ogółem: 209 623,85 PLN

Dofinansowanie ze środków europejskich:  176 440,39 PLN

Dofinansowanie ze środków dotacji celowej:   33 183,46 PLN

 

Cele projektu:  Wypłata dodatków do wynagrodzeń dla pracowników zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego stanowiących rekompensatę dla personelu bezpośrednio zaangażowanego w opiekę nad pacjentami za to, aby mogli oni wykonywać pracę w jednym miejscu. Zapobieganie transmisji wirusa SARS-CoV-2 poprzez:

  • ochronę życia personelu, tj. stworzenie bezpiecznych warunków pracy osobom zatrudnionym w ZPO,
  • ochronę życia pacjentów, tj. zapewnienie bezpiecznej opieki zdrowotnej osobom starszym przebywającym w ZPO.

 

W ramach projektu dofinansowanie dotyczy następujących stanowisk pracy:

Pielęgniarka

Fizjoterapeuta

Opiekun medyczny

Osoba sprzątająca

 

Kategoria