Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Do Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego przyjmowani są pacjenci:

 1. z przewlekłymi schorzeniami układu krążenia
 2. z przewlekłymi chorobami mięśni i stawów
 3. z przewlekłymi chorobami płuc
 4. z powikłaniami cukrzycowymi
 5. z trudno gojącymi się owrzodzeniami i odleżynami
 6. po złamaniach i amputacjach kończyn
 7. z chorobą otępienną typu Alzheimera, naczyniowego, i inną
 8. ze schorzeniami neurologicznymi, po przebytym udarze mózgu, ze stwardnieniem rozsianym, z niedowładami lub porażeniami kończyn, z chorobą Parkinsona

Zakład nie udziela świadczeń zdrowotnych pacjentom:

 • w terminalnej fazie choroby nowotworowej
 • z rozpoznaną chorobą psychiczną

W zakładzie świadczy się profesjonalne usługi w zakresie całodobowej opieki prowadzonej przez wysoko wykwalifikowany personel.

Zakład zapewnia:

 • 70 miejsc łóżkowych w pokojach 1, 2, 3, 4 - osobowych dostosowanych do potrzeb osób chorych,
 • całodobową opiekę lekarską wraz z podstawową diagnostyką,
 • całodobową opiekę pielęgniarską,
 • terapię psychologiczną,
 • terapię logopedyczną,
 • leczenie farmakologiczne,
 • wyżywienie dostosowane do stanu zdrowia pacjenta (leczenie dietetyczne),
 • rehabilitację i fizykoterapię zgodnie z zaleceniami lekarza,
 • terapię zajęciową obejmującą zajęcia plastyczne, muzykoterapię, biblioterapię, itp.
 • opiekę duszpasterską, możliwość uczestnictwa we Mszach Świętych odbywających się w kaplicy,
 • edukację zdrowotną pacjentów i ich rodzin,
 • ciepłą, serdeczną i domową atmosferę.

Wykonując powyższe usługi personel Zakładu dąży do podnoszenia ogólnej sprawności starszych osób mających trudności z wykonywaniem codziennych czynności.