Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Świeciu oferuje 10 łóżek na zasadach pełnej odpłatności, z których mogą skorzystać pacjenci wpisani na listę osób oczekujących na miejsce z dopłatą z Narodowego Funduszu Zdrowia. Jednodniowy koszt pobytu pacjenta w ramach pełnej odpłatności wynosi 120 złotych. Podstawą przyjęcia pacjenta do Zakładu na zasadach komercyjnych jest złożenie i pozytywne rozpatrzenie kompletu dokumentów wymaganych przy przyjęciu pacjenta na pobyt z dopłatą z Narodowego Funduszu Zdrowia, a także podpisanie umowy.