Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

W przypadku pobytu pacjenta w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym z dopłatą z Narodowego Funduszu Zdrowia odpłatność wynosi 70% dochodu netto za 1 miesiąc pobytu.

Miesięczna opłata za pobyt w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym jest ustalana na okres roku i ulega zmianie po każdorazowej waloryzacji dochodu osoby przebywającej w Zakładzie.

Gdy choremu przysługuje do świadczenia emerytalno-rentowego dodatek pielęgnacyjny Zakład ma obowiązek poinformować Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)/Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) o pobycie pacjenta w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym. ZUS/KRUS zawiesza wypłatę dodatku pielęgnacyjnego na czas pobytu pacjenta w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym.

Odpłatność za pobyt pacjenta w Zakładzie należy uiścić do 15 dnia każdego miesiąca:

  • gotówką w sekretariacie zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego bądź
  • przelewem na konto Banku Spółdzielczego w Świeciu nr:
    58 8168 0007 0011 2048 2000 0003
    (w tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko pacjenta oraz miesiąc, którego dotyczy płatność)