Dom Dziennego Pobytu dla osób starszych

Dom Dziennego Pobytu dla osób starszych

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Florencja II” prowadzi na zlecenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu

Dom Dziennego Pobytu dla osób starszych.

Wszystkie informacje dostępne pod adresem https://www.opsswiecie.pl/